Adviesraad presenteert zich op het Sprekersplein

Op 25 augustus in het gemeentehuis presenteerde de adviesraad zich op het Sprekersplein.

Deel dit bericht

Share on facebook

In het bijzijn van 7 andere adviesraadleden, presenteerde adviesraad-voorzitter Lei Heldens op 25 augustus de werkwijze van de nieuwe adviesraad. Hij ging in op de eerste activiteiten, de wijze waarop advies wordt uitgebracht en hoe de adviesraad wil samenwerken.

De volledige presentatie is hier te vinden

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »