Wie wil 27 oktober meepraten over kunst en cultuur in Venray?

Deel dit bericht

Share on facebook

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan over beleidsterreinen van de gemeente Venray.

Begin 2021 wil de gemeente een nieuwe kadernota kunst en cultuur opstellen.

Deze kadernota gaat richting geven aan het gehele terrein van kunst en cultuur in Venray. Onderwerpen die hiermee te maken hebben zijn o.a. evenementen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, amateurkunstverenigingen, behoud van cultureel erfgoed en kunst en cultuureducatie. Aansluitend op deze nota komt er een uitvoeringsprogramma en een subsidiebeleid.

De adviesraad is gevraagd om nu al input te geven over de richting en inhoud van deze kadernota.

Om goed te adviseren werkt de adviesraad met een zogenaamde schil van betrokken inwoners van Venray. Zij denken mee over wat er speelt in Venray en het beleid van de gemeente.

Voor het onderwerp kunst en cultuur zoeken wij een groep van tussen de 5 en 10 betrokken inwoners die mee willen denken. Doe je mee dan bestaat je inbreng uit:

  • Een eerste avond waarop we gezamenlijk brainstormen  over  de komende kunst en cultuurnota. Wat vinden we belangrijk, waar moet de focus liggen, waar moet het over gaan. De uitkomsten worden gedeeld met de gemeente. Deze avond is op dinsdag 27 oktober in de foyer van de schouwburg gepland
  • Een tweede avond begin 2021 waarin we samen een reactie formuleren op de dan beschikbare conceptnota kunst en cultuur

Als je interesse hebt om mee te doen, stuur dan een email naar info@adviesraadsociaaldomeinvenray.nl We nemen dan direct met je contact op.

Namens de adviesraad,

André Duighuisen en Peter ter Huurne

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »