Reactie College van B & W op advies ‘Grip op het sociaal domein’

Op 1 maart reageerde het College van B&W op het advies inzak 'Grip op het sociaal domein. Zij waardeert de inzet van de adviesraad en pakt de suggesties op

Deel dit bericht

Op 24 februari adviseerde de adviesraad n.a.v. de nota ‘Grip op het sociaal domein’. In algemene zin kon de adviesraad zich vinden in de benadering in deze nota en gaf de adviesraad een aantal suggesties.

Op 1 maart ontvingen wij van het College van B&W een reactie. In deze reactie geeft het College aan dat ze de inspanningen van de adviesraad zeer op prijs stelt en positief is over de samenwerking.

Ten aanzien van de 8 suggesties en aanbevelingen door de adviesraad gaf het College aan dat deze goed passen binnen het beleid en dat de aanbevelingen ter harte worden genomen en opgepakt worden binnen het uitvoeringsprogramma.

De suggesties van de adviesraad hadden betrekking op meer aandacht te geven aan het betrekken van inwoners en begrijpelijke communicatie, investeren in vrijwilligersbeleid en leefbaarheid in wijken en dorpen, aansluiting zoeken bij de ‘Gezondste Regio 2025’ en de ontwikkelingen in de jeugdzorg scherper in beeld te brengen.

De reactie van het College is hier te vinden.

Deze reactie had betrekking op dit advies van de adviesraad.

Meer nieuwsberichten