Reactie adviesraad op nota ‘Grip op het sociaal domein’

In algemene zin kan de adviesraad zich vinden in de benadering in de nota 'Grip op het sociaal domein'. Wel zijn er een aantal suggesties.

Deel dit bericht

Share on facebook

In algemene zin kan de adviesraad zich vinden in de benadering die de gemeente kiest met de nota “Grip op het sociaal domein”. Meer inzet van eigen familie, vrienden, mantelzorgers, coaches, vrijwilligers, wijk- en dorpsnetwerken en overige steunsystemen zijn prima, daar waar het kan. Maar mensen, die onze hulp nodig hebben, moeten ook in de toekomst goed ondersteund en begeleid worden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de Venrayse samenleving.

Suggesties van de adviesraad zijn verder om meer aandacht te geven aan het betrekken van inwoners en begrijpelijke communicatie. Verder adviseert de adviesraad te investeren in vrijwilligersbeleid en leefbaarheid in wijken en dorpen, aansluiting bij de ‘Gezondste Regio 2025’ te overwegen en de ontwikkelingen in de jeugdzorg scherper in beeld te brengen.

Het volledige advies is hier te vinden

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »