Nieuwe website, Facebookpagina en logo

Op 24 juni 2020 is de website van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Venray live gegaan. Ook is er een Facebookpagina gestart onder dezelfde naam.

Deel dit bericht

Share on facebook

Voor de website en de Facebookpagina is een logo en huisstijl ontwikkeld door Rob Engelke van &ROB in Venray. Het logo drukt uit dat de adviesraad haar ogen open wil houden voor wat er speelt en leeft in Venray. Tegelijk wil ze een luisterend oor bieden om te horen wat er leeft bij de inwoners van Venray. 
De gekozen kleuren zijn die van Venray.

Op de website is onder andere de volgende informatie te vinden:

  • Nieuwsberichten 
  • Hoe de adviesraad functioneert en wie er lid van zijn 
  • De agenda van de adviesraad
  • De geplande en uitgebrachte adviezen aan de gemeente Venray
  • Hoe inwoners van Venray de adviesraad kunnen bereiken of actief kunnen bijdragen aan de uit te brengen adviezen als lid van netwerkschil rondom de adviesraad

Heeft u vragen over de adviesraad, neem dan contact op via het contactformulier >>.

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »