Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Deel dit bericht

Share on facebook

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Hieronder is het advies te vinden wat wij gegeven hebben op de laatste conceptversie van deze nota.

En uiteraard heeft de gemeente het laatste woord en heeft het onderstaande antwoord op ons advies gegeven.

De kunst- en cultuurnota wordt op 14 oktober besproken in de commissie Leven op 2 november ligt de nota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De kunst en cultuurnota is te vinden op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Venray onder https://venray.raadsinformatie.nl/vergadering/783527/Commissie%20Leven%2014-10-2021

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »