Mariska Loozen nieuwe secretaris adviesraad

Mariska Loozen is de nieuwe secretaris die Rein Dupont vervangt

Deel dit bericht

Share on facebook

Door het vertrek van Rein Dupont als gevolg van zijn benoeming als wethouder in de gemeente Meerssen, kwam de functie van secretaris binnen de adviesraad vrij.

In de persoon van Mariska Loozen, als notuliste al sinds februari bij de adviesraad betrokken, is een uitstekende nieuwe secretaris gevonden.

Mariska Loozen is 44 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. Zij werkt al geruime tijd als secretarieel administratief medewerker in het Mbo en sinds februari dit jaar in het Voortgezet onderwijs. Dit is een afwisselende baan als administratief medewerker financiën en p&o.

Zij ontzorgt graag haar collega’s zodat zij hun werk goed en tijdig kunnen doen. Een dienstverlenende instelling, prettige werksfeer en doel- en resultaatgericht werken vindt zij belangrijk.

Op dit moment wordt er gezocht naar een nieuw lid in de adviesraad vanwege een vacature.

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »