Hoe kwam de nieuwe adviesraad tot stand?

Kwartiermaker Wim van Osch is op verzoek van wethouder Anne Thielen vanaf september 2019 intensief aan de slag gegaan met de invulling en samenstelling van een nieuwe adviesraad.

Deel dit bericht

Share on facebook

Het resultaat mag er zijn. Een nieuwe adviesraad bestaande uit 12 actieve burgers met een intrinsieke motivatie om de stem van de samenleving op de agenda te plaatsen, willen samenwerken en goede en deskundige adviezen willen afgeven. In het onderstaande artikel vertelt Wim meer over hoe de adviesraad tot stand is gekomen en hoe de start is verlopen.

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »