Geslaagde kennismakingsbijeenkomst Adviesraad

Op donderdag 30 maart tijdens een bijeenkomst in 't ’t Schöpke hebben adviesraadleden, schilleden en beleidsmedewerkers van de gemeente met elkaar kennis gemaakt.

Deel dit bericht

Geslaagde kennismakingsbijeenkomst Adviesraad

Op donderdag 30 maart hebben we vanuit de Adviesraad Sociaal Domein een bijeenkomst gehouden in ’t Schöpke in Veltum. Leden van de adviesraad, schilleden en beleidsmedewerkers van de gemeente, alsmede hun coördinator, hebben zo voor het eerst met elkaar kennis gemaakt.

Ons doel was om elkaar in levenden lijve te zien en om in gesprek te gaan.

Na een welkomstwoord van onze wethouder Martin Leenders, hebben zo’n 30 personen onder het genot van een kopje koffie/thee en een plakje cake, een informele speedkennismaking gehouden. In een aantal groepjes werden er foto’s op tafel gelegd en ieder mocht aan de hand van een foto iets over zichzelf vertellen. In deze 20 minuten ontstond er al snel een ontspannen en relaxte sfeer.  Over en weer werden er verhalen verteld naar aanleiding van de foto’s.

Na een pauze waarin het onderlinge gesprek alleen maar toenam, hebben Ingrid Teeuwen (beleidsmedewerker maatschappelijke diensten) en Lei Heldens (voorzitter ASD) een woordje gehouden. Lei benadrukte het belang van de ASD in samenwerking met de gemeente Venray en het geven van advies op terrein van het Sociale Domein.  Ingrid legde uit, aan de hand van een mooi schema, hoe processen en procedures in elkaar zitten en hoe beleidsstukken en adviezen naar de gemeenteraad gaan.

Tot slot hebben de aanwezige beleidsmedewerkers zich voorgesteld en hun inhoudelijke taken uitgelegd.

Hierna werd alles afgesloten met een grandioos mooi optreden van Henk Deters (coördinator Atelier Jerusalem). Henk gaf een korte cabareteske samenvatting van wat we deze middag gedaan hadden en sloot af met een prachtig lied, geïnspireerd op deze middag.

Hierna hebben we nog gezellig kunnen napraten. ’t Schöpke zorgde voor een drankje en enkele lekkere hapjes.

Bij het naar huis gaan mochten we concluderen dat deze kennismaking ons weer iets nader tot elkaar heeft gebracht. Hier kunnen we in de toekomst alleen maar vruchten van plukken!

Meer nieuwsberichten