Even voorstellen!

Deel dit bericht

Mijn naam is Ingrid van Grinsven, ik ben 67 jaar. Ik ben geboren en getogen in Venray.
Na mijn studie in Nijmegen ben ik in 1985 weer in Venray gaan wonen met Sjang en samen hebben wij 2 zonen.Ik kwam toen tevens in dienst van het Groene Kruis. Aanvankelijk als allround wijkverpleegkundige en later vanaf 1993 als verpleegkundige in de Jeugdgezondheidszorg (o.a. het consultatiebureau 0-4 jaar). Vanaf 2012 werd deze dienst ondergebracht bij de GGD Jeugdgezondheidszorg (0-18 jaar).
Na ruim 38 jaar werken en de bijbehorende ervaring als jeugdverpleegkundige ben ik in december 2023 met pensioen gegaan. Na een aantal maanden zag ik de oproep voor nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein. Na verdieping kwam ik tot de conclusie dat met name het hele jonge kind en zijn/haar ouders wat meer specifiek aandacht verdient in de adviesraad. Met name het belang van aandacht voor preventie, in een zo vroeg mogelijk stadium zorgen in beeld brengen en de ondersteuning die daarbij gewenst is voor het jonge gezin. Daarnaast de positieve gezondheid, de nadruk ligt op veerkracht en eigen regie om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te kunnen gaan.
Via de raad wil ik mij vooral richten op een gezonde toekomst voor de volgende generatie zodat zij zo goed mogelijk opgewassen is tegen de uitdagingen waar zij mee te maken gaat krijgen.

Mijn naam is René Stevens en ben nu lid van de Adviesraad Sociaal Domein Venray. Ik ben bijna 65 en samen met mijn vrouw hebben we 4 volwassen ‘kinderen’. In mijn vrije tijd zit ik af en toe een rondje op de mountainbike en ben lid van het bestuur van de ATB-vereniging de Mudhunters. In 1990 ben ik met mijn gezin in Venray komen wonen nadat ik in dienst gekomen ben bij (Rank) Xerox. Daar heb ik diverse leidinggevende functies gehad en zal binnenkort afscheid nemen van deze werkgever.
Diverse malen heb ik gezien wat de gevolgen kunnen zijn voor individuen als het leven even niet goed loopt. Dit heeft mij gemotiveerd om te solliciteren bij de adviesraad. Op deze manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen om mensen waar nodig systematisch ondersteuning te bieden. Belangrijk vindt ik dat iedereen waar mogelijk zelf nog steeds de regie moet kunnen houden met de nodige hulp vanuit de brede sociale omgeving.

Hoi! Mijn naam is Marleen Drabbels. Ik ben 41 jaar én moeder van drie prachtige kinderen in de bassischool- en middelbare school leeftijd.  In 2007 ben ik naar Venray gekomen. Zelf ben ik opgegroeid in Baarle-Nassau. Een dorp in Brabant, net op de grens met België. Ik ben getrouwd met Sjang, geboren en getogen in Heide.
Met mijn achtergrond als wijkverpleegkundige, heb ik me de afgelopen jaren ingezet in het hbo-onderwijs bij Fontys. Daarin houd ik me bezig met de ontwikkeling van professionals van de toekomst. En vernieuwingen in het vakgebied Mens en Maatschappij. Ik vind het belangrijk om op de juiste manier aan te sluiten bij de behoefte van mensen mét eigen regie. Zodat iedereen een fijn leven kan leiden, passend bij de persoon en omgeving zelf. Een missie waar ik in geloof en waar ik me sterk voor maak.
Met deze achtergrond zet ik mij graag in voor de adviesraad Sociaal domein. Als één van de vertegenwoordigers van de inwoners van de Gemeente Venray. Op deze manier hoop ik te kunnen bijdragen aan de kracht van deze gemeenschap.

Meer nieuwsberichten