Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Deel dit bericht

Onder sociaal domein wordt verstaan alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie, zorg en gezondheid, jeugdhulp en gezinshulp en schuldhulpverlening.
Inwoners die een beroep doen op deze hulp vragen om toegang tot deze voorzieningen in het sociale domein.

Heb je hier ervaring hiermee? Vul dan de online vragenlijst in. Deze is te bereiken via

https://surveys.enalyzer.com/?pid=fder2p8k

Reageren kan tot 10 juni en invullen kan in minder dan 5 minuten.

Indien u graag wilt meepraten over de uitkomsten van deze enquête en mee wilt denken in het geven van verbetersuggesties tijdens de online-sessie van 12 juli a.s., meld u dan aan door een mail te sturen naar sanne.bloemen@venray.nl 

Meer informatie over het verbetertraject toegang is te vinden in bijgaand document

Meer nieuwsberichten