Artikel in De Limburger over adviesraad

Op 11 juli verscheen het onderstaande artikel in De Limburger. Het artikel gaat in op de moeilijke start van de adviesraad in het eerste coronajaar, de samenstelling van de adviesraad en haar rol richting inwoners en gemeente.

Deel dit bericht

Op 11 juli verscheen het onderstaande artikel in De Limburger. Het artikel gaat in op de moeilijke start van de adviesraad in het eerste coronajaar, de samenstelling van de adviesraad en haar rol richting inwoners en gemeente.

Adviesraad Venray doet aanbevelingen bij gemeente over alles wat met zorg en uitkeringen te maken heeft: ‘Maar het gaat soms moeizaam’

De raad wil meepraten over het leven en welzijn in Venray, maar drie jaar na de start is de Adviesraad Sociaal Domein nog een grote onbekende. „Wijken en dorpen moeten veel meer zelf de regie krijgen.”

Die verfoeide coronapandemie. De Adviesraad Sociaal Domein, opvolger van de Venrayse participatieraad, ging drie jaar geleden vol enthousiasme van start, maar zag zich al snel beperkt doordat alles op slot ging door corona. Veel sociale projecten en activiteiten in de gemeente werden op een laag pitje gezet en overleg met gemeente en Venraynaren die afhankelijk zijn van zorg of een uitkering was lastig.
Dat zorgde voor een valse start van de adviesraad, die nu ook nog eens moet constateren dat hij nog een grote onbekende is in Venray. Nu corona achter de rug is, kan wat oud-wethouder en voorzitter Lei Heldens betreft het gaspedaal verder worden ingedrukt. „En dat is belangrijk”, zegt hij, „want het sociaal domein is de grootste klus in een gemeente en er gaat veruit het meeste geld in om. Veel Venraynaren hebben er op een of andere manier mee te maken. We willen zorgen dat zij bij de gemeente goed vertegenwoordigd zijn.”

Leden
Met twaalf leden en een veertigtal ervaringsdeskundigen (‘de schil’) is de Adviesraad Sociaal Domein in Venray goed bezet. Het onafhankelijk orgaan geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over Wmo-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook over port, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schuldhulpverlening, leefbaarheid en sociaal-cultureel werk. Zo bemoeide de raad zich ook met de discussie vorig jaar over de snelheid en actieradius van scootmobielen.

Dat over een aantal van die onderwerpen regionaal besloten wordt zoals de jeugdzorg, is voor de Venrayse adviesraad wel lastig. „Je zult dan met collega-adviesraden van de andere gemeenten samen moeten werken”, zegt Heldens. „Dat verloopt moeizaam. Sommige gemeenten zoals Horst aan de Maas en Peel en Maas hebben actieve adviesraden, terwijl andere slecht bezet zijn met een paar leden. Toch ben ik geen voorstander van een regionale adviesraad. Elke gemeente is anders en heeft een eigen invulling van de regelingen, je wilt daarom de eigen gemeente van een lokaal ingestoken passend advies voorzien.”

Afstand
Wat Heldens betreft, moet Venray zich in de toekomst richten op de eigen regie in wijken en dorpen. Om de afstand tussen overheid en bewoners te verkleinen, maar vooral om de wijken en dorpen hun eigen lot in handen te laten nemen. „Een goed voorbeeld daarvan is de dorpsondersteuner”, meent hij. „Een bekend gezicht dat de mensen in een dorp of wijk kent en weet wat ze nodig hebben en met goede oplossingen komt. Zo iemand zou elk dorp moeten hebben.”
„Ook in opbouw van de scholen zou je meer spreiding moeten krijgen.”

De adviesraad maakt zich ook hard voor een goede spreiding van het onderwijs in met name Venray zelf. „De nieuwe wijk De Brabander heeft bijvoorbeeld geen basisschool. Maar het gaat niet alleen om de gebouwen. Je ziet dat scholen in bepaalde wijken bepaalde groepen leerlingen aantrekken en dat ouders er bewust voor kiezen hun kinderen naar een andere school (de ‘witte’ scholen, red.) te sturen. Ook in opbouw van de scholen zou je meer spreiding moeten krijgen. Dat is goed voor de integratie en de inclusiviteit.”

Meer nieuwsberichten