Adviezen over NLW en Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp

In oktober 2020heeft de adviesraad een tweetal adviezen aan de gemeente Venray uitgebracht

Deel dit bericht

Share on facebook

In oktober 2020 heeft de adviesraad een tweetal adviezen uitgebracht aan de gemeente Venray.

Het eerste advies had betrekking op het voorgenomen beleid ten aanzien van NLW, het werkbedrijf voor Noord-Limburg. Het gaat hier om een advies dat samen met de burgeradviesraad van de gemeente Horst aan de Maas is uitgebracht. Het advies is hier te vinden.

Het tweede advies had betrekking op een verbeterde opzet van het cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp Noord-Limburg. Dit is een gezamenlijk advies van de samenwerkende adviesraden Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Het advies is hier te vinden.

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »