Adviesraad kritisch over plannen Raayland College en nieuwbouw speciaal (basis) onderwijs

De adviesraad is kritisch over de plannen van de gemeente om de gebouwen van het Raayland College over te nemen en door sloop nieuwbouw voor het speciaal (basis) onderwijs mogelijk te maken.

Deel dit bericht

Share on facebook

De adviesraad is kritisch over de plannen van de gemeente om de gebouwen van het Raayland College over te nemen en door sloop nieuwbouw voor het speciaal (basis) onderwijs op het Raayland-terrein te realiseren.

De adviesraad heeft niet gesproken met bestuurders maar met onderwijsprofessionals, inwoners van Venray en in het bijzonder met ouders van kinderen die speciaal onderwijs volgen. En dan ontstaat een ander beeld. De argumenten roepen veel vraagtekens op en lijken gezocht. De plannen lijken verder niet gebaseerd op een visie op de spreiding van schoollocaties in Venray en op een visie t.a.v. speciaal (basis) onderwijs in Venray.

In oktober en november worden de planne besproken in de gemeenteraad.

Het advies van de adviesraad is hier te lezen.

Meer nieuwsberichten

Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Lees verder »

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Lees verder »