Adviesraad adviseert voorgenomen bezuinigingen op te schorten en nader te analyseren

De adviesraad bereikt diverse berichten en zorgen over de voorgenomen bezuinigingen in het sociale domein. Het gaat om een 19-tal voorstellen om snel besparingen te boeken die op de agenda staan van de raadsvergadering in december 2020.

Deel dit bericht

De adviesraad bereikt diverse berichten en zorgen over de voorgenomen bezuinigingen in het sociale domein. Het gaat om een 19-tal voorstellen om snel besparingen te boeken die op de agenda staan van de raadsvergadering in december 2020.

Naar de mening van de adviesraad zijn het overgrote deel van deze voorstellen onvolledig of niet onderbouwd en is niet duidelijk hoe ze zijn afgewogen tegen een totaalpakket aan keuzes en maatregelen om tekorten op te vangen. Ook het inzicht in de sociale effecten ontbreekt grotendeels.

De adviesraad adviseert daarom om de voorstellen om besluitvorming over deze bezuinigingen op te schorten  en te bezien in het kader van een totale grondige en integrale analyse en af te wegen in een toekomstige set van maatregelen en keuzes die recht doen aan het feit, dat iedereen mee moet kunnen doen in Venray en op een adequate manier geholpen kan worden.

Het advies is om het verwachte tekort over 2021 te definiëren als een soort taakstelling voor de task force die hieraan gaat werken en af te wachten wat er uit de genoemde analyse en maatregelen voortvloeit.

Indien gewenst kan de adviesraad, samen met mensen uit ons netwerk en onze “schil” meedenken en suggesties  en ideeën delen.

Het volledige advies is hier te lezen

Meer nieuwsberichten