Adviesraad adviseert college over versterken van de omgeving

Medio mei bracht de adviesraad een uitgebreid advies uit over versterken van de omgeving. Op 29 augustus kregen wij de gelegenheid om dit advies toe te lichten aan het voltallige college van B&W. De adviesraad heeft goede hoop dat het college de signalen oppakt.

Deel dit bericht

Medio mei bracht de adviesraad een uitgebreid advies uit over versterken van de omgeving. Op 29 augustus kregen wij de gelegenheid om dit advies tijdens een thema-bijeenkomst toe te lichten aan het voltallige college van B&W. Klik hier voor ons advies. De adviesraad heeft goede hoop dat het college de signalen oppakt.

Meer dan 1 jaar heeft de werkgroep versterken van de omgeving gewerkt aan dit advies. Met ondersteuning van leden van de schil (‘adviesondersteuners’) zijn de werkgroepleden het gesprek aangegaan met inwoners en inwonersorganisaties in wijken en dorpen. We zijn op zoek gegaan naar wat er leeft, wat er beter kan en welke positieve voorbeelden van zelfredzaamheid en samenredzaamheid er zijn. Dit leidde tot meer dan 20 gesprekken en ontmoetingen in diverse dorpen en wijken van Venray. Aangevuld met ervaringen in andere gemeenten in ter zake doende rapporten hebben wij een tiental conclusies en aanbevelingen voor de gemeente opgesteld. Ook zijn alle gespreksverslagen beschikbaar gesteld aan het college en laten een scherp beeld zien van de ervaringen in de praktijk.

De kern van het advies is dat de adviesraad, evenals de gemeente, van mening is dat voor een sterke sociale basis de rol van de inwoners cruciaal is en alleen maar groter gaat worden in de komende jaren. Dit vraagt faciliteren, elkaar vertrouwen en versterken in plaats van sturen door de gemeente. De kadernota sociaal domein uit 2019 is een goede eerste stap. Tegelijkertijd constateert de adviesraad dat in de uitvoering nog veel meer nodig en dat dit een continu proces zal zijn met blijvende investeringen. Waarbij een andere manier van denken en werken en benaderen van inwoners door zowel gemeente als professionele organisaties gevraagd wordt.

Het betekent ook iets voor onze burgers en inwoners. Ook zij zullen de uitdaging aan moeten willen gaan om (nog) meer zelf en vooral samen op te pakken. De gemeente kan het niet (meer) alleen, maar samen met de burger kan zij heel veel. De gemeente zijn we zelf!

Lees meer in ons advies door hier te klikken.

Meer nieuwsberichten