Advies Voor- en vroegschoolse educatie

Deel dit bericht

Als adviesraad zijn we vroegtijdig betrokken bij het nieuwe beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie dat op donderdag 24 november wordt besproken in de vergadering van de commissie Leven.

Doel van dit beleid is peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

Inhoudelijk spreekt de adviesraad waardering uit voor de wijze waarop de gemeente de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan het VVE-beleid. Er is de afgelopen jaren extra geïnvesteerd en behalve taalachterstanden worden ook ontwikkelingsachterstanden van kinderen meegenomen. Daar kiest niet iedere gemeente voor. Ook de samenwerking met scholen en kinderopvang loopt goed. Omdat er een reserve is opgebouwd kunnen de komende jaren aanvullende VVE-activiteiten betaald worden.

Aandachtspunten zijn volgens de adviesraad o.a. het verkleinen van groepen als er veel kinderen met een achterstandsindicatie in de groep zitten en maatwerk en coulance als door personeelstekorten in het onderwijs een andere oplossing nodig is.

Verder wijst de adviesraad op het belang van het betrekken van ouders bij het taalonderwijs en het maken van goede afspraken met ouders over hun begeleiding.

Het volledige advies lees je hier.

Meer nieuwsberichten