Advies t.a.v regionaal beleidsplan jeugd

De adviesraad was nauw betrokken bij het opstellen van het nieuwe regionale beleidsplan jeugd. Ons regionaal advies is goed ontvangen

Deel dit bericht

Bij het opstellen van het nieuwe regionale beleidsplan jeugd, 2022 en verder, zijn de regionale adviesraden goed betrokken geweest. Als regionale adviesraden steunen wij de ambitie, visie, leidende principes t.a.v wat er regionaal gedaan moet worden en welke regionale samenwerking hiervoor nodig is.

T.a.v. de uitvoering zijn we echter kritisch en willen de adviesraden tussentijds geinformeerd worden over de uitvoering van het beleid en de effecten.

Lees hier ons advies.

Op 22 november kregen wij een reactie van de wethouder die ons advies waardeert en toezegt ons tussentijds te informeren aan de hand van enkele onderwerpen waarvan bekend is dat zij actueel zijn in de jeugdzorg.

Lees hier de reactie van de wethouder.

Meer nieuwsberichten