Advies inzake beperking gebruik scootmobielen

De adviesraad vindt de beperkingen op het gebruik van scootmobielen niet wenselijk en heeft dit in een advies aan het College van B&W verwoord.

Deel dit bericht

Via diverse kanalen krijgt de adviesraad opmerkingen over de uitwerking van het aanbesteding en inkoopbeleid op het gebruik van scootmobielen. Het gaat bijvoorbeeld om beperkingen t.a.v. de te rijden afstand en de snelheid. Deze beperkingen hebben invloed op de mobiliteit en de sociale contacten van gebruikers en zijn vanuit het oogpunt van inclusie niet wenselijk.

De adviesraad heeft haar opmerkingen verwoord in een advies aan de gemeente Venray.

Meer nieuwsberichten