Een tegen eenzaamheid in Venray

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Kitty Janssen en Frans van Schendel van de adviesraad zijn betrokken bij het opzetten van een actieprogramma.

Wie wil 27 oktober meepraten over kunst en cultuur in Venray?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan over beleidsterreinen van de gemeente Venray. Begin 2021 wil de gemeente een nieuwe kadernota kunst en cultuur opstellen. Deze kadernota gaat richting geven aan het gehele terrein van kunst en cultuur in Venray. Onderwerpen die hiermee te maken hebben zijn […]

Hoe kwam de nieuwe adviesraad tot stand?

Kwartiermaker Wim van Osch is op verzoek van wethouder Anne Thielen vanaf september 2019 intensief aan de slag gegaan met de invulling en samenstelling van een nieuwe adviesraad.