Wijzigingen in de adviesraad

Er zijn een aantal wijzigingen in de samenstelling van de adviesraad. Lei Heldens heeft aangegeven zijn rol als voorzitter neer te willen leggen. Maar zijn kwaliteiten en kennis gaan gelukkig niet verloren, want hij blijft ons ondersteunen in de rol van adviseur. Daar zijn we erg blij mee! Johannes Berhitu neemt de rol van voorzitter […]

Adviesraad adviseert college over versterken van de omgeving

Medio mei bracht de adviesraad een uitgebreid advies uit over versterken van de omgeving. Op 29 augustus kregen wij de gelegenheid om dit advies toe te lichten aan het voltallige college van B&W. De adviesraad heeft goede hoop dat het college de signalen oppakt.

Artikel in De Limburger over adviesraad

Op 11 juli verscheen het onderstaande artikel in De Limburger. Het artikel gaat in op de moeilijke start van de adviesraad in het eerste coronajaar, de samenstelling van de adviesraad en haar rol richting inwoners en gemeente.

Maja Kateman nieuw lid adviesraad

Maja Kateman-van Opbergen is onlangs toegetreden tot de adviesraad en neemt de secretarisrol over van Mariska Loozen. Graag stelt zij zich voor.