Eerste nieuwsbrief adviesraad

Eerste nieuwsbrief adviesraad. Naast de website en de facebookpagina is de adviesraad begonnen met een nieuwsbrief aan partners en geïnteresseerden. Klik hier voor de inhoud van deze nieuwsbrief.

Verontrustende signalen over maatwerk WMO

Vanuit de Centrale van Ouderen, de Gehandicaptenraad, Hulp bij Dementie, thuiszorg en wijkverpleging bereiken ons regelmatig verontrustende signalen die ouderen ervaren bij het toepassen van maatwerk vanuit de WMO binnen onze gemeente. Dit is aanleiding voor de adviesraad om hierover opmerkingen te maken richting de wethouder. De opmerkingen hebben bijvoorbeeld betrekking op lange wachttijden voor […]

Advies Voor- en vroegschoolse educatie

Als adviesraad zijn we vroegtijdig betrokken bij het nieuwe beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie dat op donderdag 24 november wordt besproken in de vergadering van de commissie Leven. Doel van dit beleid is peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 […]

corona gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2022

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor […]

Vacature lid adviesraad

Wil je iets betekenen voor mensen in de gemeente Venray?

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de voorzitter van de adviesraad.