Adviesraad adviseert college over versterken van de omgeving

Medio mei bracht de adviesraad een uitgebreid advies uit over versterken van de omgeving. Op 29 augustus kregen wij de gelegenheid om dit advies toe te lichten aan het voltallige college van B&W. De adviesraad heeft goede hoop dat het college de signalen oppakt.

Artikel in De Limburger over adviesraad

Op 11 juli verscheen het onderstaande artikel in De Limburger. Het artikel gaat in op de moeilijke start van de adviesraad in het eerste coronajaar, de samenstelling van de adviesraad en haar rol richting inwoners en gemeente.

Maja Kateman nieuw lid adviesraad

Maja Kateman-van Opbergen is onlangs toegetreden tot de adviesraad en neemt de secretarisrol over van Mariska Loozen. Graag stelt zij zich voor.

Eerste nieuwsbrief adviesraad

Eerste nieuwsbrief adviesraad. Naast de website en de facebookpagina is de adviesraad begonnen met een nieuwsbrief aan partners en geïnteresseerden. Klik hier voor de inhoud van deze nieuwsbrief.