Geplande adviezen

Vrijwilligersbeleid  Inburgering 2021  Nieuw beleid Kunst en Cultuur  Zorgvisie  Actieplan eenzaamheid  Doordecentralisatie  Beschermd Wonen  Mantelzorgbeleid  Nieuw programma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2020-2024  Regionaal beleidsplan jeugd  Recentralisatie Raayland College en Voorkeursscenario huisvesting (S)BO Focus-Spectrum