Adviezen

De Adviesraad is betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid en geeft de gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies. Samen met de gemeente wordt hiervoor jaarlijks een adviesagenda opgesteld.

Daarnaast wordt ook verwacht, dat de leden signalen oppikken over de uitvoering en effecten van het gemeentelijk beleid en de gemeente kunnen adviseren over hoe ze inwoners nog beter kunnen betrekken (of van dienst zijn).

Geplande  adviezen

 • Vrijwilligersbeleid 
 • Inburgering 2021 
 • Nieuw beleid Kunst en Cultuur 
 • Zorgvisie 
 • Actieplan eenzaamheid 
 • Doordecentralisatie 
 • Beschermd Wonen 
 • Mantelzorgbeleid 
 • Nieuw programma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2020-2024 
 • Regionaal beleidsplan jeugd 
 • Recentralisatie Raayland College en Voorkeursscenario huisvesting (S)BO Focus-Spectrum

Uitgebrachte  adviezen