Adviezen

De Adviesraad is betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid en geeft de gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies. Samen met de gemeente wordt hiervoor jaarlijks een adviesagenda opgesteld.

Daarnaast wordt ook verwacht, dat de leden signalen oppikken over de uitvoering en effecten van het gemeentelijk beleid en de gemeente kunnen adviseren over hoe ze inwoners nog beter kunnen betrekken (of van dienst zijn).

Geplande  adviezen

  • Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein +
  • Omgekeerde verordening
  • Langer zelfstandig wonen
  • Evaluatie De volgende stap in de aanpak van armoede
  • Inclusie agenda
  • Definiëring en inkadering gezonde leefomgeving vanuit transitie landelijk gebied
  • Woonzorgvisie (inclusief visie zorgaanbod)

Uitgebrachte  adviezen