Artikel in De Limburger over adviesraad

Op 11 juli verscheen het onderstaande artikel in De Limburger. Het artikel gaat in op de moeilijke start van de adviesraad in het eerste coronajaar, de samenstelling van de adviesraad en haar rol richting inwoners en gemeente.