Verontrustende signalen over maatwerk WMO

Vanuit de Centrale van Ouderen, de Gehandicaptenraad, Hulp bij Dementie, thuiszorg en wijkverpleging bereiken ons regelmatig verontrustende signalen die ouderen ervaren bij het toepassen van maatwerk vanuit de WMO binnen onze gemeente. Dit is aanleiding voor de adviesraad om hierover opmerkingen te maken richting de wethouder. De opmerkingen hebben bijvoorbeeld betrekking op lange wachttijden voor […]

Advies Voor- en vroegschoolse educatie

Als adviesraad zijn we vroegtijdig betrokken bij het nieuwe beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie dat op donderdag 24 november wordt besproken in de vergadering van de commissie Leven. Doel van dit beleid is peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 […]