Wie wil 27 oktober meepraten over kunst en cultuur in Venray?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan over beleidsterreinen van de gemeente Venray. Begin 2021 wil de gemeente een nieuwe kadernota kunst en cultuur opstellen. Deze kadernota gaat richting geven aan het gehele terrein van kunst en cultuur in Venray. Onderwerpen die hiermee te maken hebben zijn […]