Adviesraad
Sociaal Domein Venray
Observeren
wat er leeft in Venray
Luisteren
wat er leeft in Venray
Adviesraad
Sociaal Domein Venray
Observeren
wat er leeft in Venray
Luisteren
wat er leeft in Venray
Adviesraad
Sociaal Domein Venray
Observeren
wat er leeft in Venray
Luisteren
wat er leeft in Venray

In 2019 heeft de gemeente Venray besloten een nieuwe werkwijze in te voeren voor inwoner- en cliënten participatie in het sociaal domein. Op 1 januari 2020 is deze nieuwe werkwijze van start gegaan met twaalf nieuwe adviesraadsleden onder de nieuwe naam Adviesraad Sociaal Domein Venray.

Onder het Sociaal Domein verstaan wij: de WMO-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schuldhulpverlening, leefbaarheid en sociaal cultureel werk.

Nieuwsberichten

Agenda items